thumbnail

2.Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poradnik, będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o prawie pracy oraz bezpiecznych i higienicznych sposobach wykonania pracy. Wiedzę tą będziesz wykorzystywał w szkole i w domu, a przede wszystkim w przyszłej pracy zawodowej. W przyszłości zdobytą wiedzę dotyczącą przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy będziesz systematycznie aktualizował i pogłębiał na kursach bhp.thumbnail

3.Badanie obwodów elektrycznych prądu stałego.

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i umiejętności z zakresu elektrotechniki. Zawarto w nim podstawowe pojęcia oraz zwięzłe informacje o elementach obwodów i prawach obowiązujących w obwodach prądu stałego. Ułatwi Ci to nabycie umiejętności rozpoznawania elementów obwodów elektrycznych, analizowania zjawisk, wykonywania pomiarów oraz interpretowania wyników pomiarów przeprowadzanych w obwodach elektrycznych.


thumbnail

4.Badanie obwodów elektrycznych prądu przemiennego.

Poradnik będzie Ci pomocny w opanowywaniu wiedzy i umiejętności elektrotechniki z zakresu prądu przemiennego. Ułatwi nabycie umiejętności rozpoznawania elementów obwodów elektrycznych, analizowania zjawisk, wykonywania pomiarów i interpretowania wyników pomiarów przeprowadzanych w obwodach elektrycznych.


thumbnail

6.Analizowanie działania układów mikroprocesorowych.

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu budowy i zasady działania podstawowych mikroprocesorów, ich zastosowania, współpracy z powszechnie stosowanymi urządzeniami peryferyjnymi. Będzie on również przydatny w przyswajaniu wiadomości z zakresu podstaw programowania mikroprocesorów.Content Manager: Jakub Sroka. Obsługiwane przez usługę Blogger.